Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente Loon op Zand voor de lange termijn. De gemeenteraad stelt de gemeentelijke regels vast waaraan alle burgers zich hebben te houden (verordeningen) en maakt uit aan welke zaken geld wordt besteed (begroting en budgetrecht). Grote plannen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, economie, welzijn, verkeer et cetera, kunnen pas worden uitgevoerd nadat een meerderheid van de raad daartoe heeft besloten.

De raad controleert ook het college van burgemeester en wethouders. Hiertoe heeft de gemeenteraad een aantal middelen tot zijn beschikking:

 • het recht om vragen te stellen
 • het recht van onderzoek. Dit houdt in dat de raad een onderzoek kan starten wanneer raadsleden vermoeden dat op een bepaald gebied iets is misgegaan
 • de rekenkamer. Deze gaat na of de gemeente haar doelen heeft bereikt en hoeveel geld dat heeft gekost.

De gemeenteraad wordt om de vier jaar rechtstreeks gekozen door de burgers. De gemeenteraad vertegenwoordigt de burgers en staat daarom aan het hoofd van de gemeente. Het aantal raadsleden hangt af van het aantal inwoners van een gemeente. De gemeenteraad van Loon op Zand telt op dit moment 19 leden. Deze zijn allemaal lid van een politieke partij. Dit kan een landelijke partij zijn, maar ook een lokale groepering. De raadsleden van eenzelfde partij vormen een fractie, en kiezen uit hun midden een voorzitter. Deze is de leider en voornaamste woordvoerder van zijn of haar fractie. De gemeenteraad van Loon op Zand is momenteel verdeeld in 5 fracties. Zij vertegenwoordigen de bevolking in het gemeentebestuur.

 • De coalitie wordt gevormd door de fracties van GemeenteBelangen, CDA en "VOOR LOON". Samen hebben zij een meerderheid van 12 zetels. Uit hun midden zijn de huidige wethouders benoemd. 
 • De overige fracties in de gemeenteraad vormen de oppositiepartijen. Dit  zijn de fracties van VVD met 4 zetels en Pro3 met 3 zetels. 
 • De burgemeester, mevrouw J. van Aart, is voorzitter van de gemeenteraad en van het college. De burgemeester wordt niet gekozen, maar bij Koninklijk Besluit benoemd. 
 • De gemeenteraad heeft uit zijn midden een plaatsvervangend raadsvoorzitter benoemd. Dit is mevrouw L.E.J. Heijs-Schouten van de fractie GemeenteBelangen.

De agendacommissie houdt zich bezig met organisatorische en facilitaire zaken rondom informatieavonden en raadsvergaderingen en bepaalt de agenda hiervan. De agendacommissie bestaat uit leden van de verschillende fracties en de plaatsvervangend raadsvoorzitter en wordt ondersteund door de griffier. De burgemeester heeft een adviserende stem. Voor de periode 2014-2018 bestaat de agendacommissie uit de volgende personen:

 • L.E.J. Heijs-Schouten, voorzitter
 • H.M.I.A. Broeders-Habraken, lid
 • P.J.C. Coolegem-Jacobs, lid
 • J.F.A. van Gorkum, lid
 • S.A.C. Mandemakers, lid
 • M. van Minnen, griffier
 • J. van Aart, burgemeester

Het seniorenconvent bestaat uit alle fractievoorzitters, de plaatsvervangend voorzitter van de raad, de burgemeester en de griffier. Het seniorenconvent is een overleg- en adviesorgaan voor de voorzitter. Hierin worden vertrouwelijke onderwerpen besproken die (nog) niet openbaar behandeld kunnen worden en onderwerpen waarbij de privacy van personen in het geding is.

Voor de periode 2014 – 2018 bestaat het seniorenconvent uit de volgende personen:

 • A.J.M. van Laarhoven, fractievoorzitter GemeenteBelangen
 • P.J.M. Flohr, fractievoorzitter Pro3
 • M. Krikken, fractievoorzitter CDA
 • A.W.J. van Wel, fractievoorzitter VVD
 • J.C.G.M. Brekelmans, fractievoorzitter Voor Loon
 • J. van Aart, voorzitter gemeenteraad
 • L.E.J. Heijs-Schouten, plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad
 • Per 1 januari 2006 moet elke gemeente beschikken over een rekenkamercommissie. Dit is één van de maatregelen, die de wetgever heeft getroffen om de controlerende taak van de gemeenteraad te versterken.
 • De raad van Loon op Zand heeft gekozen voor een onafhankelijke rekenkamercommissie bestaande uit personen die niet werkzaam zijn voor de gemeente of aangesloten zijn bij een lokale politieke partij. Het betreft een samenwerkingsverband tussen de rekenkamercommissies van de gemeente Dongen, Goirle en Loon op Zand.
 • De rekenkamercommissie doet onderzoek naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. De rekenkamercommissie stelt vragen als: Bereiken we wat we willen bereiken? Gebeurt dat tegen zo laag mogelijke kosten? En gebeurt dat conform de wettelijke kaders en regelgeving? De rekenkamercommissie wil door middel van haar onderzoeken een constructieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeente Loon op Zand. Het is de bedoeling dat van de onderzoeken wordt geleerd en dat de onderzoeken bijdragen aan de transparantie van het lokale bestuur.

De rekenkamercommissie bestaat uit de volgende personen:

 • De heer drs. J.N.M. (John) Verhoeven (voorzitter) is zelfstandig adviseur op het gebied van vastgoed en tevens voorzitter van de rekenkamercommissie van de gemeente Meierijstad en de gezamenlijke rekenkamercommissie van Gemert-Bakel en Laarbeek.
 • Mevrouw drs. J. (Judith) Hendrickx is werkzaam als zelfstandig adviseur en onderzoeker. Daarnaast is zij raadslid in de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch, lid van het algemeen bestuur van Waterschap Aa en Maas, lid van de rekenkamercommissie Venray en lid van de Rekenkamer Weert. 
 • Mevrouw drs. D.M.H. (Daniëlle) van Dongen is werkzaam als secretaris-onderzoeker bij de rekenkamer van gemeente Tilburg. 
 • De heer drs. C. (Kees) van Rietschoten is werkzaam als secretaris en onderzoeker bij het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Waterschap Zuiderzeeland. 
 • Mevrouw L. Brenters is ambtelijk secretaris van de rekenkamercommissie en griffiemedewerkster bij de gemeente Dongen.

Heeft u een suggestie voor een onderzoek, een vraag over een rapport of een andere vraag? Neem dan contact op met mevrouw L. Brenters via lieke.brenters@dongen.nl of bel 14-0162.

Hier vindt u het Reglement van Orde en het Onderzoeksprotocol van de rekenkamercommissie.

 

 

 

mill-tailormade association-rosy