Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1
  • Per 1 januari 2006 moet elke gemeente beschikken over een rekenkamercommissie. Dit is één van de maatregelen, die de wetgever heeft getroffen om de controlerende taak van de gemeenteraad te versterken.
  • De raad van Loon op Zand heeft gekozen voor een onafhankelijke rekenkamercommissie bestaande uit personen die niet werkzaam zijn voor de gemeente of aangesloten zijn bij een lokale politieke partij. Het betreft een samenwerkingsverband tussen de rekenkamercommissies van de gemeente Dongen, Goirle en Loon op Zand.
  • De rekenkamercommissie doet onderzoek naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. De rekenkamercommissie stelt vragen als: Bereiken we wat we willen bereiken? Gebeurt dat tegen zo laag mogelijke kosten? En gebeurt dat conform de wettelijke kaders en regelgeving? De rekenkamercommissie wil door middel van haar onderzoeken een constructieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeente Loon op Zand. Het is de bedoeling dat van de onderzoeken wordt geleerd en dat de onderzoeken bijdragen aan de transparantie van het lokale bestuur.

De rekenkamercommissie bestaat uit de volgende personen:

  • De heer drs. J.N.M. (John) Verhoeven (voorzitter) is zelfstandig adviseur op het gebied van vastgoed en tevens voorzitter van de rekenkamercommissie van de gemeente Meierijstad en de gezamenlijke rekenkamercommissie van Gemert-Bakel en Laarbeek.
  • Mevrouw drs. J. (Judith) Hendrickx is werkzaam als zelfstandig adviseur en onderzoeker. Daarnaast is zij raadslid in de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch, lid van het algemeen bestuur van Waterschap Aa en Maas, lid van de rekenkamercommissie Venray en lid van de Rekenkamer Weert. 
  • Mevrouw drs. D.M.H. (Daniëlle) van Dongen is werkzaam als secretaris-onderzoeker bij de rekenkamer van gemeente Tilburg. 
  • De heer drs. C. (Kees) van Rietschoten is werkzaam als secretaris en onderzoeker bij het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Waterschap Zuiderzeeland. 
  • Mevrouw L. Brenters is ambtelijk secretaris van de rekenkamercommissie en griffiemedewerkster bij de gemeente Dongen.

Heeft u een suggestie voor een onderzoek, een vraag over een rapport of een andere vraag? Neem dan contact op met mevrouw L. Brenters via lieke.brenters@dongen.nl of bel 14-0162.

Hier vindt u het Reglement van Orde, het Onderzoeksprotocol en het Jaarplan 2018 en Jaarverslag 2017 van de rekenkamercommissie.

 

 

 

mill-tailormade association-rosy